Про нас

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

 

Декан
к.т.н., доцент
Зімін Олексій Вячеславович,
тел. 720-91-89

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім. В.С. Мартиновського. Під новою назвою факультет став працювати з 2017 року, після поєднання низькотемпературного і механіко-технологічного факультетів. Результатом поєднання стала поява комплексного підходу до вирішення завдань харчової та хімічної промисловості, що базується на спільній науковій роботі професорсько-викладацького складу кафедр факультету.

До складу факультету входять:

  • Кафедра холодильних установок і кондиціювання повітря
  • Кафедра кріогенної техніки
  • Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту

Наукову та викладацьку роботу кафедр забезпечує потужний професорсько-викладацький склад, що включає в себе 12 професорів і 27 кандидатів технічних наук. Лабораторії кафедр факультету укомплектовані сучасним технічним обладнанням, в деяких випадках унікальним по Україні, яке дозволяє не тільки якісно навчати студентів, а й займатися науковою діяльністю. Під керівництвом професорів кафедр розвиваються кілька наукових напрямків, результатом чого є нові патенти, підручники, монографії, наукові роботи магістрів і кандидатські дисертації аспірантів. Крім того, в рамках наукових тематик або спільних проектів з промисловими підприємствами, здійснюється консультування і роботи, пов’язані з розробкою, конструюванням і проектуванням технологічного устаткування. Постійний зв’язок з представниками промисловості дає можливість студентам факультету проходити практику на сучасних підприємствах, виконувати актуальні дипломні проекти і надійно працевлаштуватися після закінчення навчання.

В Одесі і Одеській області факультет співпрацює з такими підприємствами як: «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», «Одесавинпром», Айсберг, Кріон Инжениринг, НДО «ХОЛОД», «ХОЛОДМАШ» і ін. По Україні з такими підприємствами як: Миронівський хлібопродукт ( «МХП ») (наша Ряба), ПАТ, Володимир-Волинська птахофабрика, Глобинський м’ясокомбінат,« Danone Україна »,« ГАРМАШ », ГЕА Грассо, Данфосс Україна, і багатьма іншими.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома ступенями вищої освіти:

  • перша (бакалаврська) ступінь;
  • друга (магістерська) ступінь;
  • третя (освітньо-наукова) ступінь, доктор філософії.

Для навчання на ступінь бакалавра йде прийом на перший курс на базі повної середньої освіти і результатів ЗНО на термін навчання 4 роки і на базі диплома молодшого спеціаліста, ЗНО з української мови, математики та співбесіди на скорочений термін навчання 2 роки. На ступінь магістра набір здійснюється на базі диплома бакалавра, ЄВІ з іноземної мови та профільного вступного іспиту. Наші спеціальності входять в список тих, які підтримуються державою, тому, незалежно від вашої спеціальності за дипломом молодшого спеціаліста або бакалавра, ви маєте реальну можливість отримати бюджетне місце під час вступу. Крім того, якщо у вас вже є диплом спеціаліста або магістра, ви маєте можливість отримати другу актуальну освіту без ЄВІ.

Факультет здійснює набір абітурієнтів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

  • 142 «Енергетичне машинобудування», освітні програми: «Холодильні машини, установки і кондиціонування повітря» (бакалавр та магістр), «Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів» (магістр);
  • 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Інженерна механіка»(бакалавр), освітня програма «Машини і технології паковання»(магістр);
  • 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Енергетична безпека і енергетичний менеджмент», освітньо-наукова програма «Системний інжиніринг промислових виробництв»(магістр)

«ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ, УСТАНОВКИ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ»

Виробництво штучного холоду, тобто досягнення температур нижче температури навколишнього середовища, і здійснення різних технологічних процесів при цих температурах знаходять широке застосування в багатьох галузях. В першу чергу – це харчова промисловість: використання холоду в безлічі технологічних процесів виробництва продуктів харчування, а також охолодження, заморожування і зберігання. Через недостатнє або неефективнє використання холоду в світі втрачається в середньому 25% вироблених харчових продуктів. По друге – це хімічна промисловість, де штучний холод застосовується для розділення рідких і газових сумішей, при виробництві багатьох синтетичних матеріалів, в нафтовій і газовій промисловості. По-третє – це технологічне і комфортне кондиціювання повітря, тобто підтримання в приміщеннях заданих температурно-вологісних характеристик. У сучасному світі штучний холод супроводжує людину всюди, від розумного домашнього холодильника і яскравої торгової вітрини в супермаркеті до крижаного катка поруч з будинком і лижної гірки, яка протягом року радує нас снігом, створюваним сніговими гарматами.

«КРІОГЕННІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА, ЗРІДЖЕННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ»

Напрямки діяльності фахівців освітньої програми визначаються галузями виробництва і науки, де використовують температури нижче 120 К до абсолютного нуля. Кріогеніка застосовується в більшості новітніх напрямків сучасного розвитку суспільства: космічні технології, ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, заснованих на явищі надпровідності. Особливе місце в кріогенної техніки займають технології отримання з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону і гелію з високим ступенем чистоти, зберігання і транспортування цих продуктів. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій – це кріофізіка, криоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетіка, кріовакуумна техніка.

Дана освітня програма також включає напрямок підготовки студентів для роботи на суднах, які призначено для транспортування зріджених природних газів, таких як аміак, пропан, бутан, етилен і ін. Це дуже великі судна, місткістю до 270 000 м3, які, крім ємностей для зберігання газу, мають потужні установки охолодження або зрідження цього газу. Для забезпечення роботи такого устаткування потрібні висококваліфіковані інженери – фахівці в області холодильної та кріогенної техніки.

«ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА»

Великий потенціал для розвитку виробництва в харчовій промисловості сформовано за рахунок багатої сировинної бази, створюваної сільським господарством України. Локалізація, масовість, висока рентабельність і опірність економічних змін зробили сферу харчової промисловості лідируючої. Характеристики та значення харчової промисловості дозволяють встановити, що інвестування в сферу виробництва вітчизняних харчових продуктів – одне з прибуткових і швидко окупаються. Це обумовлено довірою громадян до сировинної бази, безпосередньою близькістю підприємств до споживачів, альтернативною ціновою політикою. Але, для виходу української продукції на світові ринки потрібно підтримувати значно вищу якість, яку не можливо отримати без змін в технології виробництва та підвищення кваліфікації технічного персоналу.

Студенти, які навчаються за цією освітньою програмою, отримують необхідні знання та вміння для проектування та конструювання, виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструментів. Отримують навички формування структури технологічних процесів, застосування новітніх методів обробки матеріалів, нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємствах харчової та інших галузях промисловості. Фахівці з інженерної механіки володіють необхідними знаннями в галузі розроблення, розрахунку та створення типових та нових виробів, технологічного обладнання, оснащення, проектування технологічних процесів пакування або виготовлення і складання та ін. Вони можуть  на сучасному рівні вирішувати завдання конструювання технологічного обладнання, володіють сучасним програмним забезпеченням,  САПР системами і системами розрахунку механіки і моделювання руху. У процесі навчання студенти мають можливість оволодіти програмами, які є найбільш популярними на сьогоднішній день  для автоматизації робіт на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва.

«ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Енергетична безпека – стан енергетики підприємства, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища. Енергетичний менеджмент це сукупність технічних і організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергоресурсів. Спеціаліст, який може налагодити енергетичне ефективне використання обладнання, впровадити систему енергетичного менеджменту і забезпечити енергетичну безпеку підприємства буде конкурентоспроможним на ринку праці. Студенти цієї програми вивчають теоретичні основи і стандартні рішення підвищення енергетичної ефективності режимів і технологій, основні чинники, які забезпечують енергетичну безпеку підприємства, методики і аналіз розрахунку режимів роботи обладнання.

Випускники нашого факультету займають керівні посади (головних механіків, головних інженерів, директорів, менеджерів (керуючих) на виробництві, енергоменеджерів, експертів з енергопостачання й енергоефективності) на елеваторах і хлібоприймальних підприємствах, круп’яних і комбікормових заводах, макаронних, кондитерських фабриках, хлібозаводах, молзаводах, маслосирзаводах, м’ясокомбінатах і ін., підприємствах холодильної й харчової промисловості.

Студенти нашого факультету отримують якісну вищу освіту, яке дозволяє їм взяти хороший старт при працевлаштуванні і швидко досягти успіхів у професійній діяльності. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашої дружної сім’ї !!!